Contactinfo: +31 (0)6 10805186 of info@2LearnSmart.nl
2learnsmart-twitter 2learnsmart-linkedin
Zorgboog Ontwikkeling en implementatie Leerbeleid, Leerboog, Leerstraat

Zorgboog

Opdracht: Ontwikkeling & implementatie Leerbeleid, Leerboog, Leerstraat

Aanpak: Na mijn vertrek als Hoofd Opleidingen, voer ik in 2011 en 2012 gedurende 15 maanden nog diverse projecten voor de Zorgboog uit.

  1. Adviesrol bij verdere ontwikkeling en implementatie van de Leerboog, de digitale leeromgeving van de Zorgboog.
    • Ontwikkeling van een aantal e-learning modules in PulseWeb, o.a. Gespreksvaardigheden, Agressie in de zorg.
    • Inrichting van opleidingsprofielen op generiek en specifiek niveau.
    • Realisatie accreditatie van de eigen e-learning modules door Kwaliteitsregister V&V.
  1. Ontwikkelen en implementeren strategisch leerbeleid met betrekking tot bedrijfsopleidingen en initiële BOL en BBL opleidingen. Er staat een concreet opleidingsprogramma en de daarbij horende leerinfrastructuur heeft vorm gekregen.
  1. In samenwerking met Adviseur HRM ontwikkelen van Leerstraat leidinggevenden, die uit meerdere onderdelen bestaat zoals Projectmatig werken, gespreksvaardigheden, Financieel management.

Daarnaast adviseer ik bij de opleidingsbegroting en zorg voor de verantwoording subsidie Stagefonds en ESF.

Resultaat: Bij de Zorgboog laat ik een goed georganiseerde afdeling Opleidingen achter, met een duidelijk en gedragen leerbeleid dat is vertaald naar praktische werkwijzen en instrumenten. De Zorgboog heeft in de VVT sector een voorsprong met een adequaat ingericht leermanagementsysteem (LMS) en aantrekkelijke e-learning. Bovendien bespaart de organisatie op haar opleidingskosten, doordat leertrajecten efficiënt en effectief zijn ingericht, met behoud van kwaliteit.

Tevreden klanten

Holland Casino

Procesbegeleiding ontwikkeling e-learning

Franciscus Lievensberg

Ontwikkeling Strategisch Opleidingsplan

Enexis

Projectleider ontwikkeling e-learning Solobestek

Holland Casino

Adviestraject leermanagementsysteem

St. Anna Zorggroep

Procesbegeleiding Anna Academie Online

St. Anna Zorggroep

Interim manager Anna Academie

Franciscus Ziekenhuis

Evaluatie Franciscus Leerplein incl. actiepunten

Liander

Projectmanager ontwikkeling e-learning Bestek

Lelie Zorggroep

Workshop Tips & Tricks ontwikkeling e-learning

Synfra

Projectmanager ontwikkeling e-learning in Moodle

Vilans

Behoefte onderzoek distributiecentrum e-learning

Land van Horne

Vernieuwen beleid Bevoegdheid & Bekwaamheid

Land van Horne

Businesscase LMS en e-learning

St. Anna Zorggroep

Interim coördinator Opleidingen

Werkt voor ouderen

Businesscase digitale leeromgeving

Bruggerbosch

Beoordeling en advies quickscan e-learning

P3Transfer

Workshop Toolbox Digitale leeractiviteiten

Zorgboog

Ontwikkeling & implementatie Leerbeleid, Leerboog, Leerstraat

Visit Us On TwitterVisit Us On Linkedin