Contactinfo: +31 (0)6 10805186 of info@2LearnSmart.nl
2learnsmart-twitter 2learnsmart-linkedin
Land van Horne Businesscase LMS en e-learning

Land van Horne

Opdracht: Businesscase LMS en e-learning

Aanpak: 2LearnSmart werkt de businesscase e-learning uit. Deze geeft antwoord op de vraag: “Wat levert de implementatie van een leermanagementsysteem (LMS) gecombineerd met e-learning de organisatie op, in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin, in relatie tot de bij- en nascholingen?”

  • Door middel van tientallen interviews met diverse betrokken partijen breng ik de huidige situatie en de wenselijke situatie in beeld.
  • Aan de hand van deze analyse zijn in de businesscase de kansen en risico’s, randvoorwaarden, kosten en besparingen en een Plan van Aanpak inclusief fasering uitgewerkt.

Resultaat: De businesscase geeft het Land van Horne duidelijkheid over de mate waarin de organisatie klaar is voor de invoering van een LMS en e-learning. Het advies luidt om gefaseerd te starten met de invoering van een LMS en e-learning, nadat aan de gestelde randvoorwaarden is voldaan. Het Plan van Aanpak inclusief tijdspad, kan gevolgd worden bij de daadwerkelijke invoering.

Tevreden klanten

Holland Casino

Procesbegeleiding ontwikkeling e-learning

Franciscus Lievensberg

Ontwikkeling Strategisch Opleidingsplan

Enexis

Projectleider ontwikkeling e-learning Solobestek

Holland Casino

Adviestraject leermanagementsysteem

St. Anna Zorggroep

Procesbegeleiding Anna Academie Online

St. Anna Zorggroep

Interim manager Anna Academie

Franciscus Ziekenhuis

Evaluatie Franciscus Leerplein incl. actiepunten

Liander

Projectmanager ontwikkeling e-learning Bestek

Lelie Zorggroep

Workshop Tips & Tricks ontwikkeling e-learning

Synfra

Projectmanager ontwikkeling e-learning in Moodle

Vilans

Behoefte onderzoek distributiecentrum e-learning

Land van Horne

Vernieuwen beleid Bevoegdheid & Bekwaamheid

Land van Horne

Businesscase LMS en e-learning

St. Anna Zorggroep

Interim coördinator Opleidingen

Werkt voor ouderen

Businesscase digitale leeromgeving

Bruggerbosch

Beoordeling en advies quickscan e-learning

P3Transfer

Workshop Toolbox Digitale leeractiviteiten

Zorgboog

Ontwikkeling & implementatie Leerbeleid, Leerboog, Leerstraat

Visit Us On TwitterVisit Us On Linkedin